kerkwijk Kamp.clubmatch onze stabyhoun 16-09-2017

12 oktober 2017

Dhr. W. Arxhoek
12 jaar toont ondanks deze hoge leeftijd nog veel kwaliteit in type,
bouw en beweging.
prima vacht, prima karakter
2U